spezielle Systemordner des Explorers öffnen


explorer.exe /n,/e,::[CLASS_ID]

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} -> Arbeitsplatz
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} -> Drucker und Faxgeräte
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} -> Eigene Dateien
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} -> Geplante Tasks
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} -> Netzwerkumgebung
{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} -> Netzwerkverbindungen
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} -> Papierkorb

Letzte Änderung:
2010-06-08 13:52
Verfasser:
Christian Frey
Revision:
1.0
Durchschnittliche Bewertung:0 (0 Abstimmungen)

Kommentieren nicht möglich

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.